TinyLink 
Download: MP4/360/SD MP4/720/HD MP3
       
Title: 콩순이와 뽀송뽀송 빨래 송 [콩순이의 율동교실 3기]
Views: 5280105 Like: 8180 Dislike: 3675
Duration: 1:38 Published: 4 months ago Author: channel
Description: JOUJUYOUNGTOYS 채널 구독하기♥
https://goo.gl/W7hvKi
콩순이와 뽀송뽀송 빨래 송 [콩순이의 율동교실 3기]

* 콩순이 율동교실 시즌3 전체보기
https://goo.gl/Pk0sV3

* 콩순이 그림일기 시즌1 전체보기
https://goo.gl/XGHGml

* 콩순이 에듀 청소기 TVC https://goo.gl/3wbGV8
* 콩콩이와 바른생활 장난감 놀이 https://goo.gl/UVtdGm
* 콩순이 목욕놀이 세탁기 장난감 놀이 https://goo.gl/VIfeLP

* 시크릿 쥬쥬 시즌11 전체보기
https://goo.gl/0CQI4i

JOUJU YOUNGTOYS의 영상을 재밌게 보셨다면~
▶구독 & 좋아요 & 댓글를 부탁해요~♥
▶무료구독 바로가기 https://goo.gl/W7hvKi
▶앞으로도 시크릿 쥬쥬와 콩순이 많이 사랑해주세요♥
-------------------------------------------------------------
• 영실업 홈페이지
http://www.youngtoys.co.kr

• 영실업 공식 블로그
http://blog.naver.com/media_yt

@Tinytu_be